09.02.11 13:59
Hallo!
Jeg trenger hjelp, jeg prøver å forstå tysk byråkrati..
Jeg fyller ut et skjema, og må angi "Steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe"
Er Erwerbe noe jeg har tjent eller en utgift?
Er "innergemeinschaftliche" innenfor Tyskland eller EU?

Håper noen kan hjelpe!

09.02.11 14:04
"Erwerbe" er flertall for "Erwerb", altså noenting du har kjøpt. Her spøres etter alt du har kjøpt innen EU uten at du betalte skatt for det.

09.02.11 14:12
ah, okei, tusen takk!

10.02.11 15:41
Avgiftsfrie varer og tjenester innenfor EU - området.
Oddy