10.09.05 09:33
Hei

Kunne meg noen si hvor jeg kan finne et ordbuk tysk-nynorsk eller engelsk-nynorsk?

Vennligst Hilsen

10.09.05 12:15
finnes ikke (Hustads "stor norsk-tysk ordbok" har nynorske ord).