13.02.11 12:03
Hei.

Er det noen som vet hvordan man sier "å kaste glans over..." på tysk?

På forhånd, takk!

13.02.11 12:24
Det går temmelig ordrett: Glanz auf etwas/jemanden werfen

13.02.11 12:25
Paa tysk ville man sier:
"einer Sache Glanz verleihen"

Mattis