17.02.11 23:13, Drillo
Hvilken ordstilling er korrekt?

Det er bedre å gjøre det enn å ikke gjøre det.

... enn ikke å gjøre det.

17.02.11 23:33, Mestermann no
Som hovedregel skal infinitivsmerket stå foran verbet. Det riktige er altså "...enn ikke å gjøre det". Dette er imidlertid en
regel det syndes mye mot, og du vil finne sammensetninger som "å ikke gjøre det" både skriftlig og muntlig.

17.02.11 23:45, Drillo no
Tusen takk for svaret, Mestermann.

18.02.11 14:11
Se også her:http://www.aftenposten.no/ekspertene/spraak/

Frage an Mestermann: würde auch gehen "enn å gjøre det ikke"?

18.02.11 15:19, Mestermann no
Nein, das würde nicht gehen. Die Verneinung muss in einem vergleichenden Satz mit "...enn ikke å gjøre det" vor dem
Verb kommen, wie auf Deutsch ("...als es nicht zu tun").