12.09.05 14:20
Hva betyr "hjortedyr" på tysk?
Takk!

12.09.05 14:25
og hvordan oversettes "tamrein"?

12.09.05 14:45
Hjortedyr er "Hirsch" paa tysk, tamrein er kanskje "zahmes Rentier".
Birgit

12.09.05 19:04, Lemmi
tamrein = Hausren
tamt rendyr = zahmes Rentier

Lemmi

13.09.05 10:02
Danke!!!