01.03.11 08:08
Hva betyr "Anrufer" på norsk?

Takk på forhånd.

01.03.11 08:17
Innringer.
( En innringer truet med .....
En innringer advarte .... )
Oddy

01.03.11 09:28
Anrufer på norsk ville jeg oversatt til oppringer

01.03.11 11:13
Noen ganger blir man jo nedringt. Er det da en nedringer som plager deg?
:-)

01.03.11 12:00
Innringeer e rïktig. Oppringer er vel heller betegnelsen for en " mekanisk greie " i selve telefonapparatet eller anlegget ?
I tillegg finnes oppringning for telefonsamtale.

Lemmi

01.03.11 12:01
Idag skriver jeg albansk : Ingringer er riktig, så klaërt : = )

Lemmi

01.03.11 17:06
Og det siste var hvilket språk?

01.03.11 21:27
Også albansk, men en annen dialekt.

Lemmi

03.03.11 10:07
" Jeg ble oppringt fra dette nummeret av en en innringer i London. "