06.03.11 07:02
Stichwörter: Ernährungspyramide, ernæringspyramide, matpyramide
God morgen kjære venner,
Oversettelsesspørsmål... "Die Ernährungspyramide" ville dere bruke "ernæringspyramiden" eller "matpyramiden" eller har dere en helt annen forslag?
Det er overskriften over en pyramide hva hver menneske bruker om dagen av forskjellige matvarer.
God søndag fra Claus i Kristiansand

06.03.11 07:24
Google finner begge begreper, men synes at 'matpyramiden' er mest vanlig.

(matpyramiden, benutzt man auch in norwegischen Schulen :o)

Hilsen,
Mika

06.03.11 07:26
oh, beklager:
God morgen Claus :o)

06.03.11 09:15
Takk Mika,
det er jo et svar. Jeg hadde valgt matpyramiden bare etter følsen. Skal brukes for en fordrag.
God søndag fra et solfylt Kristiansand

06.03.11 12:19
For meg høres matpyramiden fremmed ut, mens ernæringspyramiden er velkjent.

Akel (N)

06.03.11 14:14, Rie no
Eg er samd med Akel (N). Dersom det er eit vaksent publikum, ville eg ikkje vore i tvil, men vald "ernæringspyramiden".
Med born hadde eg nok variert ordlyden.

Rie

06.03.11 15:01
Takk Akel og Rie,
for et voksen publikum er det vel noe mer vitenskapelig med "ernæringspyramide", det er noe i det dere skriver. Jeg vil forhøre meg videre. Det er flere som er involvert i saken. Jeg setter stor pris på deres syn.
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand