14.09.05 18:07, Gerd
Hei dere flittige Heinzelnisser,
Jeg har ennå to spørsmål til:
Spørsmål 1.) Ole Normann sier: „Jeg vil skal gå ...” (Futur 1) henholdsvis „Jeg vil skal ha gått ...” (Futur 2) respektive „Jeg ville skulle løpe (Kondisjonal 1) eller „Jeg ville skulle ha løp(e)t ...” (Kondisjonal 2). Er der en fin forskell mellom
vil og skal henholdsvis mellom ville og skulle. Eller er begge muligheter absolutt likeverdig.
Spørsmål 2.) Finnes der en forskjell mellom „man” og „en”. Er det ensartet om man sier „Man kan tro det.” eller „En kan tro det.”
Jeg gleder meg på et svar av dere og sier på forhånd takk.
Ha det bra.
Gerd

14.09.05 19:10, Lemmi
Hei Gerd,
du er observant. " Ville " og " skulle " brukes synonymt i mange sammenhenger. Begge mulighetene er likeverdige ( plural ! ). Det samme gjelder " man " og " en ", men her bør man av stilistiske grunner være trofast mot en av delene i samme setning eller avsnitt. Man kan si at det høres mindre bra ut når en skifter mellom delene.( Bortsett fra at denne setningen i sin helhet lyder dårlig )

Lemmi

14.09.05 21:37
zu vil/skal siehe auch hier:
http://www.heinzelnisse.info/cgi-bin/Ordbok/HeinzelKwiki/kwiki.cgi?Zukunft

"man" ist in Nynorsk verpönt. "Man" kann nur Subjekt sein.
Wowi