Direkt zum Seiteninhalt springen

Wenn ein Vorgang sich hinzieht, ganz ohne Verzögerung von außen, wie nennt man das auf Norwegisch?

11.03.11 16:40, Mestermann no
Z.B: Det trekker ut. Det trekker ut med den saken.

11.03.11 16:42
mit dem norw. Wort für ziehen: dra (ut)

møtet dro ut (zog sich hin)

11.03.11 19:25
"Det dro ut i langdrag" kan man si dersom man i tillegg vil understreke at det var/ble kjedelig.
På samme måte som langdryg = kjedelig

Mvh (N)

11.03.11 22:37
Men her kjem ein vel attende til den uforklårlege skilnaden mellom «Verspätigung» og
«Verzögerung». Ingen har til no gjeve meg ei god forklåring på skilnaden mellom dei to orda.
Viss han kan omsetjast til tysk bør vel skilnaden óg kunne omsetjast til norsk?

Helsing frå Bjørn i Oslo

11.03.11 23:52, Ulrike Wälder de
Nun, Züge beispielsweise haben Verspätung, wenn sie später als im Fahrplan vorgesehen ankommen. Eine Verzögerung tritt ein, wenn etwas länger dauert als erwartet.

Oder: Die Zugfahrt hat sich verzögert, deshalb hat der Zug Verspätung.

Verzögert wird also der Ablauf, während der vorgesehene Termin für diesen Ablauf verspätet ist.

Unnskyld, det får jeg ikke til på norsk...

12.03.11 02:58, Mestermann no
Et forsøk på å forklare hvorfor Ulrike ikke får til dette på norsk, og hvorfor Bjørn synes forskjellen mellom
"Verspätung" og "Verzögerung" er uforklarlig.

Vi har på norsk et ord for "Verspätung", nemlig forsinkelse, og for "verspäten" å forsinke.
Men vi har ikke noe tilsvarende ord for "Verzögerung" eller "verzögern"; det måtte i tilfelle blitt "fornøling" eller "å
fornøle". Det nærmeste vi kommer innenfor rammen av norske ord som faktisk eksisterer, er utsettelse eller å
utsette
, uten at det alltid treffer helt. "Å trekke ut" kan også brukes.

Forskjellen mellom de to begrepene/tilstandene må vi altså uttrykke med andre eller flere ord.

På grunn av at avgangen ble utsatt, ble toget forsinket.
Utsettelser av realitetsbehandling fører alltid til forsinkelser i den politiske prosess.
Fordi det trakk i langdrag før bussjåføren kom, ble bussen et kvarter forsinket ved avgang.
Trafikken gjorde at turen trakk ut, og vi kom til Geilo to timer senere enn planlagt.
Møtet trakk veldig ut, og lunsjen ble servert 45 minutter for sent.

Ordbøkene angir "forsinkelse" som en brukbar oversettelse for "Verzögerung", og ofte vil man kunne oversette det
slik, fordi ordet "forsinkelse " har en noe mer omfattende betydning på norsk enn tysk "Verspätung". "Forsinkelse"
angir nemlig også mange ganger den "fornølingen", "utsettelsen" eller "uttrekkingen" som er uttrykt i "Verzögerung":
Forløpet ble forsinket og gjorde at resultatet også ble forsinket.
Gjennom de utallige forsinkelser som representanten N har påført prosessen, er også vedtaket blitt kraftig forsinket.

Men som denne diskusjonen har vist, kan man ikke alltid bruke "forsinkelse" for "Verzögerung". Språklige begreper
lar seg ikke alltid oversette direkte. Vi hadde nylig eksempelet "da bin ich überfragt" her i forumet. Noen ganger byr
det ene språket på større nyanserikdom og flere betydningsaspekter enn det andre, andre ganger omvendt.

12.03.11 23:07
Hva med "uthaling"?

Akel (N)

13.03.11 00:45, Mestermann no
Uthaling er selvsagt en av flere muligheter, og kan sikkert brukes noen ganger. Poenget er at vi på norsk ikke har noe
eget ord som 100% dekker det som ligger i det tyske begrepet "Verzögerung".

13.03.11 18:06
Tusen takk!

14.03.11 10:18
Das Kind ist entwicklungsverzögert.
Barnet er sent utviklet. ( ikke forsinket i sin utvikling )
Oddy

14.03.11 10:22
Vi tar ned ett til :
Verzögerungsschäden : Senskader
Oddy