15.03.11 09:07
Hei,
jeg skal sende en liten e-mail. Kan noen sjekke om det ser greit ut? Takk for hjelpen!
Det er også noen ord jeg kjenner ikke, som "Satzzeichen" og "Formfehler".

"Hei, i går sendt jeg en søknad til dere via web recruiter. Når jeg fikk en kopi av
søknaden min så jeg at noen Satzzeichen har blitt forandret av programmet etter at jeg
hadde sendt den og nå finnes der spørsmåltegner i steden for et bindestrek og
anførselstegner. Er dere kjent med problemet? Det ser ikke velde pent ut og jeg er litt
bekymret fordi en søknad skulle jå egentlig ikke inneholde noen formfeil (Formfehler??).
Kan jeg sende dere en word-feil med original-søknadstexten?
Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

15.03.11 12:30
Si det enklere: bruk tegn (Satzzeichen) og feil (formfeil). Det er fullt forståelig, og ingen vil komme på at du hadde et litt mer spesialisert tysk ord i tankene.