24.03.11 08:55
Hei! Kan noen hjelpe meg å se om det jeg har gjort er rett? Jeg har litt lærevansker, men prøver så godt jeg kan å få til tysken. Jeg har virkelig prøvd hardt, og ville satt pris på om noen kan rette opp om jeg har feil. Takk på forhånd! PS: Jeg går i niende klasse.

a.Norsk: Hun bringer flasker til samlingsstedet
Tysk: Sie bringt flachen am Sammelstellen
Preteritum: Sie brachte flachen am dem Sammelstellen.
Presens perfektum: Sie hat flachen an Sammelstellen gebracht.

b.Norsk: De kaller meg en miljøarbeider.
Tysk: Sie kallte mich eine Miljôarbeiter.
Preteritum: ?
Presens perfektum: ?

c.Norsk: Vi vet alle at miljøvern er viktig.
Tysk: Wir weiss alles das Umweltschutz ist wichtig.
Preteritum: Wir weisste alles das Umweltschutz ist wichtig.
Presens perfektum: Wir haben alles das Umweltschutz ist wichtig geweisst.

d.Norsk: Tenker dere ofte på miljøvern?
Tysk: Denken Sie oft auf den Umweltschutz?
Preteritum: Dankte Sie oft auf den Umweltschutz?
Presens perfektum: Haben Sie oft auf den Umweltschutz gedankt?

e.Norsk: Kjenner du en miljøsynder?
Tysk: Kennen Sie einen ökologischen Sünden?
Preteritum: Kennte du einen ökologischen Sünden gekennt?
Presens perfektum: Haben du einen ökologischen Sünden gekennt?

24.03.11 09:11
a- Sie bringt Flaschen zur Sammelstelle. Sie brachte Flaschen zu Sammelstelle. Sie hat Flaschen zur Sammelstelle gebracht.

b- Sie nennen mich einen ...(?) Sie nannten mich einen.....Sie haben mich einen ....genannt.

c- Wir wissen alle, dass Umweltschutz wichtig ist. Wir wussten alle, dass Umweltschutz wichtig ist. Wir haben alle gewusst, dass Umweltschutz wichtig ist.

d- Denkt ihr oft an Umweltschutz? Dachtet ihr oft an Umweltschutz? Habt ihr oft an Umweltschutz gedacht?

e Kennst du einen Umweltsünder? Kanntest du einen Umweltsünder? Hast du einen Umweltsünder gakannt?

24.03.11 18:22
Mit Verlaub, 09.11 ist nicht alles richtig

24.03.11 21:53
Was zB, abgesehen vom letzten und dem nicht übersetzten Wort?