25.03.11 18:08
was bedeutet der Ausdruck "noe/ noen tar kaka"?

25.03.11 19:55
kaka = kaken - der Kuchen (kake ist feminin in norwegisch, also die Kuchen)

25.03.11 20:11
Im übertragenen Sinne bedeutet es "gewinnen".
Oder oft auch:
"Dette tar kaka!" - ungefähr wie "Das setzt der Sache die Krone auf!"

26.03.11 11:14
Jeg ser at dokpro forklarer "Ta kaka" med "å vinne".

Jeg er imidlertid bare vant til uttrykket på formen at noe tar kaka/kaken, og da i den siste betydningen som 20:11 angir, altså i en litt odiøs/negativ betydning: Dette overgår det merkelige/gale som hittil har vært opplevd fra den kanten.

Som det forøvrig fremgår er kake både et hankjønns og hunkjønnsord på norsk, (men i dette spesielle uttrykket vil nok selv nokså ihuga riksmålsfolk bruke a-formen).

Akel (N)