29.03.11 08:01
Hva blir setningen "ich mag dich sehr gut leiden"? Jeg tror det har noe med at man liker en person?

29.03.11 08:27
Det har du helt rett i. Uttrykket er ikke selvmotsigende ( leiden ).
Danskene bruker også leiden ( lide ) " Jeg kan godt lide deg ".
Altså: Jeg liker deg godt.
Oddy

29.03.11 12:07
Også vanlig: Ich kann dich sehr gut leiden.