31.03.11 19:32, aley
Stichwörter: henseende, Hinsicht, In vielerlei Hinsicht, nynorsk
Hei!
Korleis seier ein "in vielerlei Hinsicht" på nynorsk?
"I mange omsyn" kanskje?

Takk for hjelpa!

31.03.11 20:38, Rie no
Det kjem nok litt an på samanhangen. Uttrykk med "angå" kan både på bokmål og nynorsk nyttast i staden for uttrykk
med "henseende", og i staden for "angå" kan ein på nynorsk nytte "gjelde", "koma ved", "vedkome", "dreie seg om", "gå
ut på".

Viss du har ei heil setning, er det lettare å finne ei høveleg omskriving.

Rie

01.04.11 06:42
på mange måtar