04.04.11 11:59, Rie
Stichwörter: etwas für verfallen erklären
Ihr Lieben,

ich verstehe den Ausdruck "etwas für verfallen erklären" nicht. Kann mir bitte jemand helfen?

Rie

04.04.11 12:20
Hei,
das kommt wie immer auf den Zusammenhang an. Mit Rechnungen oder Verträgen z.B. bedeutet es "nicht länger gültig sein".

04.04.11 12:24
Hallo Rie.
Jeg tror det rett og slett er det samme på norsk: Å er klære noe forfalt.
Eksempel: Blir ikke de løpende avdrag betalt innen forfall , kan kreditor erklære
lånet i sin helhet forfalt.
Oddy

04.04.11 12:49, Rie no
Ah, den Zusammenhang hätte ich ja anfangs schon erwähnen können: "Das Landgericht hat gemäß § 74 c Abs. 1 StGB
xx Euro als Ersatz für den Wert der [...] erlangten Betäubungsmittel für verfallen erklärt." Ich befinde mich also in der
Rechtssprache. Vielleicht verstehe ich weder den Ausdruck noch den genauen Zusammenhang so richtig...

Rie

04.04.11 13:02
" Das Landgericht " har erklært erstatningsbeløpet forfalt.
( " Norsk " : ..... at erstatningsbeløpet er å betrakte som forfalt )
Oddy

04.04.11 15:11, Wowi
Ich bin nicht sicher, ob hier das norw. "forfalt" zutrifft. "xx Euro für verfallen erklärt" bedeutet meiner Meinung nach, dass der Betrag xx Euro eingezogen wird und dem Staat zufällt.

04.04.11 20:02
Her trengs det en liten oppklaring i Wörterbuch. "Betäubungsmittel" står bare forklart med bedøvelsesmiddel ....

Forøvrig ville vi nok på norsk ganske enkelt si at "retten fastsatte i medhold av .... at <beløpet> forfaller til betaling <ev. fra en nærmere angitt dato>".

Men hvilken form en skal fastslå dette i - om det er fra en tidligere dato, eller om det er noe som nå inntrer i medhold av avgjørelsen, avhenger i Norge av hva slags søksmål det er snakk om, hhv fastsettelsessøksmål eller fullbyrdelsessøksmål (selv om disse to begrepene i seg selv ikke lenger har den samme formelle posisjon som tidligere). Så her kunne nok litt mer kontekst være nyttig.

Akel (N)

04.04.11 20:14
Nå festet jeg meg litt sent ved at det var en referanse til StGB, og altså en straffesak.

Når vi i Norge har med sivile erstatningskrav i en straffesak, så vil domsslutningen ganske enkelt lyde på en eller annen variant av "NN plikter å betale kr xxxx i (skades)erstatning for <spesifikasjon av erstatningstema, f.eks. "lidt tap" eller "menerstatning"> til NN2 innen 2 uker fra dommen er forkynt."

I omtale blir det noe slikt som at "retten fastsatte en plikt for NN til å betale et erstatningsbeløp på kr xxxx til NN2 for <spesifikasjon>.

Akel (N)

05.04.11 06:41
Beløpet forfaller ikke til betaling. Retten bestemmer at beløpet blir inndratt.

05.04.11 08:04, Rie no
Takk for alle bidrag!

Rie