05.04.11 16:54
An wen richtet sich dieser Text? Das hat etwas zu zu tun mit dem Sprachstil zu tun.

Mitt forsøk:
Til hvem stiler seg texten? Det har noen å gjøre med språkstil.

Hva tenker dere?
Takk,
Susa

05.04.11 17:51, Mestermann no
Hvem retter denne teksten seg mot? Det har noe å gjøre med språkstil.

05.04.11 20:11
Jeg er enig med Mestermann i at hans formulering er den mest naturlige måten å formulere dette på.

Imidlertid vil jeg si at særlig i muntlig tale kunne også denne formuleringen virke: "Til/mot hvem retter denne teksten seg?" - og da med et trykk på "hvem" og med en ørliten pause etterpå. Da får man umiddelbart formidlet at spørreordet "hvem" ikke brukes som et subjekt i setningen, og de som lytter vil raskere tenke i riktig funksjonell retning. (I Mestermanns formulering vil mottakeren først skjønne hva det går i når han kommer til de to siste ordene.)

Akel (N)