06.04.11 14:19
Stichwörter: mangeromstuft
Hva er det på tysk?
mangeromstuft

Takk skal dere ha

06.04.11 18:17
http://www.forskningsdagene.no/arrangement/vis.html?tid=38852:
"Mangeromstufter er komplekse husstrukturer som består av klynger av rom, med felles korridor og omgitt av en voll."

06.04.11 18:39
ja, takk, men jeg trenger den tyske oversettelse!

07.04.11 09:06
vielleicht Massengrab???

07.04.11 09:40
Hei! Ich glaube Massengrab passt hier nicht. Ich habe folgende Erklærung im Netz gefunden:Tuft Generell betegnelse på strukturer som representerer nedbrudte og overgrodde rester, enten etter en form for bolig eller en form for driftsfunksjon (naust, fjøs, kulthus, strandsitterbuer), Det er stor variasjon, både med hensyn til form og alder. Betegnelsen kan brukes i de tilfellene der det ikke lar seg gjøre å foreta noen nærmere bestemmelse av alder og funksjon.
Demzufolge koennte es ein Langhaus sein oder ein Stall vielleicht. Vielleicht weiss ja noch jemand mehr.
MVH B

07.04.11 11:45
Hustad: (archeologisch) Wüstung, Siedlungsstätte.

Es bezeichnet oft die Grundmauerreste eines Hauses, ev. noch geringere Reste von Gebäuden.

07.04.11 13:32
Meistens überwachen, so dass sie sich nur undeutlich als Erhebungen/Vertiefungen abzeichnen.

07.04.11 13:33
überwachen -> überwachsen