08.04.11 18:18
Schmügelflügel

Har det en betydning eller er det "tulletysk"?

08.04.11 20:20
Det er tulletysk. "Flügel" betyr "ving", men "Schmügel" er ikke noe ord.