09.04.11 22:07
Hei alle.
Det går over all forventning...hav blir det på tysk?

09.04.11 22:07
*hva mente jeg.

09.04.11 22:09
Das (eller: es) übertrifft alle Erwartungen.

09.04.11 22:59
Takk :-)