22.09.05 18:51, Gerd
Hei dere Heinzelnisser,
det ville vært greit, hvis der er en som kan hjelper meg. På tysk kan en sier: „wir sind gerüstet” und „wir haben uns gerüstet”. Jeg oversetter det ord for ord til „vi er rustet” og „vi har rustet oss”. Er begge formene riktig norsk. Hvis nei, hvor kan jeg kjenne hvilke verbumer går med „har” og hvilke går med „er”.
Et spørsmål til: Hvor må jeg uttale å ruste (rüsten) og å ruste (rosten) dermed det høres litt norsk.
På forhånd takk
Gerd

22.09.05 19:25, Lemmi
Hei Gerd,
1.Du påpeker en interessant detalj. Skillet mellom " å være + verb " og " å ha + verb " er stortsett utvisket nå, som regel brukes også " å ha " for å betegne resultatet. Det finnes imidlertid noen tilfeller der logikken krever at du gjør forskjell. Eksempelet du nevner er et av dem. Se også på følgende:
Han er gått for dagen
Han har gått 50 mil til fots.

2. " å ruste " i betydningen av å forberede seg og " å ruste " i kjemisk forstand uttales likt, her må du se på sammenhengen for å skjønne hva som er ment.

Lemmi

22.09.05 22:18
und nicht zu verwechseln mit ryste ... da ist man eher entrüstet als gewaffnet.

23.09.05 12:21, Gerd
Hei,
unnskuld! Jeg klarer det ikke å tydeliggjøre mitt spørsmålet: „Hvor må jeg uttale å rUste (rüsten) og å rUste (rosten) dermed det høres ekt norsk.” Uttaler man det som deres „y” eller „o”?
På forhånd takk.
Jeg ønsker dere en framgangsrik dag.
Gerd

23.09.05 13:44
ruste uttales omtrent som "rüste" med tonelag 2

23.09.05 17:36, Gerd
Takk skal du ha
Gerd