11.04.11 16:49
forskuddsbetaling er det forhåndbetaling? Takk

11.04.11 18:08
Ja forskuddsbetaling er når man betaler for noe før arbeidet er utført.