18.04.11 11:34
Hei, Jeg lurer på hvordan man kondolerer på tysk. Hva sier/skriver man og hva gjør man? Sender man krans eller blomst til
avdøde den dagen det er urnenedsettelse?
hilsen Grete

18.04.11 21:53
Man kan godt sende en krans hvis det handler seg om nære venner eller kollegaer.
Hvis det "bare" er noen bekjente, holder det med et kort.
(Kanskje ikke annderledes enn i Norge?)

Noen formuleringer finnes her:
http://www.trauerspruch.de/trauerbrief.htm

19.04.11 03:09, Mestermann no
Man sender krans eller blomster til bisettelsen hvis ikke de etterlatte har frabedt seg det, men det er ikke vanlig å gjøre
det til urnenedsettelsen. Urnenedsettelsen er vanligvis en svært privat foreteelse, som i Norge.

20.04.11 16:10
Tusen takk for verdifull hjelp!
Grete