20.04.11 20:15, FZG
Stichwörter: besøke, siden, sted
Hallo,
wenn ich sagen will "Wir haben seit 1990 folgende Orte in Norwegen besucht." bin ich mir unsicher ob ich Präteritum oder Perfekt anwenden muß.

1. "Vi besøkte dette stedet i Norge siden 1990"
2. "Vi har besøkt dette stedet i Norge siden 1990"

Danke für Eure Hinweise

20.04.11 21:05, Mestermann no
Siden 1997 har vi besøkt disse stedene i Norge.

21.04.11 00:24, Mestermann no
Oder:
Siden 1997 har vi besøkt følgende steder i Norge:

21.04.11 10:38
Man muss nicht den Satz mit "siden" anfangen, Vi har besøkt dette stedet siden 1990 ist
noch umgangssprachlicher.
So lange die Handlung noch besteht (dass ihr diesen Ort immer noch besucht) benutzt man
Perfekt. Bei abgeschlossenen Handlungen in der Vergangenheit - vor allem bei Zeitangaben! -
muss Präteritum verwendet werden.
GOD PÅSKE:-)
Anne (N)

21.04.11 13:33, Geissler de
Men det du skriver, Anne, betyr ikke det samme som setningen FZG ønser å oversette. Hn vil
innlede en oppramsing av steder i Norge som h
n har besøkt siden 1990.

Oversettelsen som jeg lagde for meg selv er ord for ord den samme som Mestermanns andre
forslag.

21.04.11 14:34
På norsk uthever vi det vi vil si ved å sette det på førsteplass i setningen. Vi tematiserer setningen. Setningene ”Vi har besøkt disse stedene siden 1990.”/ ” Disse stedene har vi besøkt siden 1990.” har ulikt fokus som Geisler skriver. Men slik jeg forstår FZG, var han usikker på om han skulle bruke perfektum eller preteritum i setningen. Problemet hans gjaldt ikke tematisering av setningen. Derfor er jeg litt usikker på hvorfor Mestermann satte ”Disse stedene” først i setningen.

21.04.11 16:25, Geissler de
Gjorde Mestermann det?

21.04.11 18:21
Beklager. Jeg var litt for snar. Mestermann tematiserte tidsleddet "Siden 1990". Jeg mener setningen til FZG kan oversettes med: "Vi har besøkt følgende steder (disse stedene)i Norge siden 1990." FZG spurte om bruken av preteritum/perfektum, IKKE tematisering.

22.04.11 05:49, Mestermann no
Mm. Det er selvsagt en helt grei oversettelse, og det er ikke noe ukorrekt ved den, selv om jeg synes den halter litt.
Nå var det en gang slik at FZGs opprinnelige setning på tysk var tematisert i den rekkefølge jeg anga i oversettelsen:

"Wir haben seit 1990 folgende Orte in Norwegen besucht"

For meg blir den mest direkte og tydeligste oversettelsen, også av tematiseringen, derfor:
"Siden 1990 har vi besøkt følgende steder i Norge:".

Et bærende stilprinsipp på norsk er at man som hovedsak skal forsøke ikke å skille elementer som hører sammen,
med for mange mellomliggende ord. I dette tilfelle blir "Wir haben seit 1990..." etter mitt syn å oversette med "siden
1990 har vi". Resten av perfektumen, nemlig "besøkt", må derfor følge rett etter: "Siden 1990 har vi besøkt...".
Deretter kommer objektet, som i dette tilfelle viser til listen med steder som formodentlig skal ramses opp i
påfølgende periode, altså: "...følgende steder i Norge:"

Dermed er setningen riktig tematisert og i tråd med den tyske originalsetningen, i det den på norsk først angir
begynnelsestidspunktet for handlingen, dernest handlingen, og idet siste ledd leder til første ledd i neste periode.
Det er derfor jeg mener at din oversettelse halter litt. Svaret på spørsmålet om riktig bruk av preteritum/perfektum
burde være gitt gjennom oversettelsen, men jeg kunne selvsagt også tilføyd noen ord om dette.

22.04.11 11:10, FZG de
Dank an alle, für die umfangreichen Antworten.
Ich meinte natürlich die Mehrzahl für eine anschließende Aufzählung.

Frohe Ostern