21.04.11 23:11
God kveld!

Jeg har et spørsmål angående grammatiske termer.
Norge innførte for noen år siden en del nye termer for tempus. På skolen lærer nå elevene "presens perfektum" (før:perfektum) , "preteritum perfektum" (før:pluskvamperfektum), "presens futurum" (før:1.futurum) osv. Men jeg kan ikke se at noen på dette forumet har tatt i bruk de nye benevnelsene. Blir tilsvarende termer brukt i Tyskland eller andre europeiske land?

22.04.11 03:42, Mestermann no
Jeg kan ikke egentlig svare fyllestgjørende på spørsmålet, men har gjort meg noen tanker om virkningene av slike
reformer, som kanskje andre vil være enig eller uenig i: Språkundervisningen blir praktisk vanskeligere ved denne
ustanselige skiftingen av grammatikalske termer, idet det gjør det vrient for de fleste vanlige foreldre (les: "ikke-
filologer") å hjelpe barna med skolearbeidet, siden mange av termene har skiftet siden de selv gikk på skolen.

Dessuten virker det som om mange lærere roter med begrepene. Det er sikkert ikke så lett til en hver tid å skulle
bruke de nye begrepene, når man har brukt de gamle i førti år. Enklere blir det ikke av at de samme termene ikke
nødvendigvis er endret i andre språks grammatikk; jeg tror f.eks. at man stadig bruker Plusquamperfekt på tysk.

Mnemoteknisk er det antagelig også vanskeligere å holde styr på begreper som ligner hverandre eller bare er
sammensetninger av andre begrepers navn, som "preteritum perfektum" eller "presens perfektum", betegnelser som
dessuten er lengre enn de tidligere. Det siste (presens perfektum) er hva Språkrådet tilråder at perfektum nå skal
kalles, og det er lett å se logikken i betegnelsen, men jeg er ikke så sikker på at det virker spesielt logisk eller lett å
huske for elevene, eller enkelt å bruke for lærerne.

Dette var altså ikke egentlig noe svar på spørsmålet ditt, men noen tanker omkring tematikken. At de fleste her i
forumet bruker de gamle termene, skyldes vel noe av det jeg har beskrevet, nemlig at når man i tretti år har kalt noe
for pluskvamperfektum, så er gammel vane vond å vende. Det blir som å få vite at krittiden plutselig skulle hete
"kalktiden", noe som i og for seg ville være logisk, men plutselig å gå over til å bruke det ville ikke falle fullt så lett.

26.04.11 18:50
Takk for dine tanker om temaet, Mestermann. Det er også min erfaring at disse begepene blir for krevende. Særlig gjelder det termer som "Presens futurum perfektum" og "Preteritum futurum perfektum".