26.04.11 13:16
Hei :)

Jeg ønsker å skrive: en ut av jentene.
Skal dette skrives ved dativ preposisjonen aus (ut av) eller von (av)?
Eller kan man og skrive eines der Mädschen?

Takk på forhånd! :)
Andra

26.04.11 13:28, Geissler de
von er riktig: eines von den Mädchen.
"Eines der Mädchen" er også helt korrekt.

26.04.11 13:52
ok, danke schön! :)