26.04.11 13:52
Heisan!

Jeg lurer på om den personlige pronomen "meg" skal stå i dativ i setningen "jeg ønsker meg..." siden meg står som
indirekte objekt?

Ich wünsche mir?

Takker på forhånd! :)

26.04.11 13:58
Som i setningen "jeg ønsker meg en gutt og to jenter".

26.04.11 14:18
Ja, det stemmer. "Ich wünsche mir einen Jungen und zwei Mädchen."