30.04.11 12:47
Stichwörter: hird, Hirt, hjuring, hyrde
Hallo!

Kontekst: Under vignetten ”Fra Hornet” minnes en tidligere lærer og stortingsmann guttedagene som hjuring. En søndag hadde han en spesiell opplevelse da han satt i kirkebenken under en radiooverført gudstjeneste.

”Verken den store hyrden på prekestolen eller den lille hjuringen på kirkebenken klarte å stanse rautinga.”

”Weder der grosse Hirt auf der Kanzel noch der kleine Hirtenjunge auf der Kirchbank erreichten es, das Brüllen zu stoppen.”

Tre spørsmål:
1. Er bruken av preteritum riktig, eller (hvorfor) burde jeg brukt perfektum?

2. Hirtenjunge høres for meg noe poetisk ut. Jf. ”Hyrdene på marken”.
Kunne man ha brukt "Schäferjunge"?

3. Kjenner noen til den etymologiske betydningen av betegnelsen ”hjuring”?

På forhånd takk.

30.04.11 14:15, Mestermann no
Til ditt spørsmål nr 3: Hjuring er en dialektal variant av hyrding, altså det samme ordet som hyrde og Hirt som
kommer av norr. hyrða, hirða, som betyr å vokte, passe, gjete. Sml. forøvrig også hird.

Jeg er ikke tysk, men jeg tror at siste del av din oversettelse heller skal lyde: "...auf der Kirchbank vermochten es, das
Muhen zu stoppen".

For sammenhengens skyld ville jeg også brukt Hirtenjunge om gutten.

30.04.11 14:37
Preteritum er riktig. Jeg (D) støtter ellers Mestermann (selv om jeg ikke liker verbet stoppe/stoppen, som er lånt fra engelsk; beenden er et alternativ).

30.04.11 16:29
Ein Schäfer hütet eine Schafherde. Schafe bölken oder brüllen. Das gibts heute noch.
Ein Hirte hütet Schafe,...,Kühe, die muhen.
Hirtenjunge hütet wohl eher Kühe auf einer Alm in den Alpen, heute wahrscheinlich nicht mehr.

30.04.11 16:40, Mestermann no
EIn "hjuring" hütete auch Kühe auf der Alm (seter) - also würde ich "Hirtenjunge" nehmen.

30.04.11 17:51
Bölken geht gut mit Bölkstoff, aber Schafe bölken nicht, die blöken.

30.04.11 20:43, Geissler de
Wenn man noch ein wenig Lokalkolorit hineinbringen will -- und das liegt bei der Alm ja
nicht so fern --, käme auch der "Hütebub" in Frage.

30.04.11 23:57
Mange takk for alle svar.

01.05.11 09:09
Sammenfatning:

Tysk: Hirtenjunge, Hirtenbub, Hütebub
Bokmål: gjetergutt, hjuring

hyrding m1 (norr hirðingi) hjuring, vaktar, gjetar; leiar
Eng: Shepherd

Ordtak: ”Wie der Hirt, so der Herde”
Konklusjon: Hirt und Herde er mer enn språkling beslektet. :)

01.05.11 09:14
Det skal selfølgelig være: die Herde.