01.05.11 10:35
Hei,
"die Antwort von (jemandem)", heisst es "svaret fra" oder "svaret av"?
Danke im voraus!

01.05.11 11:30, Mestermann no
Svaret fra.
Svaret fra Petter. I svaret fra departementet.

Man kann es aber auch mit Genitiv ausdrücken, wie auf Deutsch: Petters svar. Departementets svar.

01.05.11 13:14
Når det gjelder genitivs-formen som Mestermann angir, kan man tidvis oppleve litt forvirring, siden genitiv som regel kan angis med preposisjonen "til" i stedet for genitivs "s", (Petters bil = Bilen til Petter).

Man vil derfor en del ganger se at "Petters svar" har blitt til "Svaret til Petter", som isolert sett er en tvetydig formulering siden det skaper uklart om Petter var mottaker av et svar eller avsender av det.

Ved å bruke "Svaret fra Petter", som Mestermann angir (og som er det mest direkte svar på OPs spørsmål), unngår man dette problemet.

Akel (N)

01.05.11 14:22
Beklager trykkfeil. Skulle vært " ... skaper uklarhet om ".

(Kunne også vært sagt "... gjør det uklart om ....")

Akel (N)