01.05.11 19:07, Mathje
Har tysktentamen i morgon, og skulle då gjerne hatt den nedlasta versjonen av Heinzelnisse.
Men etter eg har lasta den ned, står det berre "unable to launch application". Har nyaste
versjonen av Java, så ville ikkje tru at det er difor eg har problemet. Er det nokon andre
som slit med det same, eller som kan hjelpe meg me dette?

01.05.11 19:10
Mmm, hvilket operativsystem har du?

01.05.11 20:27, Mathje
Windows vista

01.05.11 21:17
Du kan prøve å bruke en annen nettleser.

Er du sikker på at du har den nyeste Java versjonen? Du trenger versjon 6.
Kanskje det hjelper å installere Java på nytt. (Tar ikke veldig lang tid med en god nettforbindelse.)