02.05.11 11:39
Stichwörter: sisterne, Spülkasten
Hva er egentlig en sisterne? Jeg vet at det har noe med toalettet å gjøre, men hvordan ville man oversatt det på tysk?

02.05.11 12:17
Zisterne ( unterirdischer Wassertank mit Filtereinrichtung).

02.05.11 13:28, Mestermann no
I forbindelse med toaletter er det nok ikke snakk om en underjordisk vanntank, men rett og slett om toalettets sisterne,
altså tanken som inneholder det oppmagasinerte vannet som toalettet skyller ned med når man betjener det. Det tyske
ordet er Spülkasten.

02.05.11 14:30
Tusen hjertelig :)