07.05.11 17:14
Stichwörter: containern, dumpster diving, skraldning, søppeldykke, søppeldykking
Finnes det et norsk ord for det tyske "containern"? Dvs. at man henter mat som ble kastet av butikkene ut av søppelkassene utafor butikkene.

07.05.11 18:17
Laut diesem Blog gibt es anscheinend kein gebräuchliches Wort dafür: http://lindathereses.blogspot.com/2011/04/dumpster-diving.html

07.05.11 19:07, Mestermann no
Joda, det finnes et nytt (splitter nytt) ord på norsk for dette, og det er søppeldykking. Et godt nyord!
Se: http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7238471