17.05.11 19:19
Was ist eine "driftselskap"?
Dankeschön

18.05.11 07:42
Begrepet "driftsselskap" kan referere til hvilket som helst slags formell selskapsform (AS, DA osv). Det betegner imidlertid hvilken funksjon selskapets aktivitet utfører, og blir helt typisk da brukt som motsats til et "eiendomsselskap". F.eks. slik at et eiendomsselskap eier selve hotellbygningen, mens et driftsselskap forestår selve hotelldriften, (og da betaler husleie til eiendomsselskapet).

(Noen av grunnene til at man gjør det slik er at man da kan selge eiendommen ved å selge eiendomsselskapet, noe som ikke utløser dokumentavgift. På den annen side kan en eventuell gjeldsforfølgning/konkurs i driftsselskapet gjennomføres uten at det truer investeringen i selve eiendommen.)

Som du forøvrig ser, vil jeg fortrinnsvis skrive driftsselskap med en ekstra sammenbindende "s".

Akel (N)