19.05.11 23:53, lillelille
Hei!
Er det noen som vet om fine bryllupssalmer der melodiene er
kjente både i Tyskland og Norge?
Vi skal feire norsk/tysk bryllup snart.

Tusen takk på forhånd!
:-)

20.05.11 02:01, Mestermann no
Det er jo mange eldre, fine norske salmer som opprinnelig er tyske, for eksempel "Gjør døren høy, gjør porten vid"
(Tysk: Macht hoch die Tür die Tor macht weit", eller "Vår Gud han er så fast en borg" (Tysk: "Eine feste Burg ist unser
Gott") og mange fler.

Det er ikke sikkert at alle disse salmene vil passe som bryllupssalmer. Jeg foreslår at dere skaffer dere et eksemplar
av Norsk Salmebok og ser på navn på forfatter/komponist. Det fremgår av dem hvilket opprinnelsesland salmen har.
Dere kan også snakke med kantor/organist på stedet, dersom bryllypet skal finne sted i Norge. Han/hun har
sikkert nærmere kunnskaper om hvilke norske salmer som opprinnelig er tyske. Er dere ikke i Norge, så ta kontakt
med kantor/organist på hjemstedet til den av dere som er norsk.

Dersom dere ikke bare leter etter salmer, men også musikk generelt til bryllupet, f.eks. til inngang og utgang eller
som eget innslag under bryllupsgudstjenesten, vil naturligvis musikk av Grieg være kjent for mange tyskere, for
eksempel "Våren", "Solveigs sang" og "I Himmelen" o.l. De kan fremføres av en sanger, eller rent instrumentalt.

20.05.11 08:11, Geissler de
I samtlige norsk-tyske bryllup i min familie -- dvs. i begge -- sang vi "Lobet den Herren /
Lovsyng vår herre". Fordelen med denne salmen er at den er såpass kjent at de fleste kan
melodien.

20.05.11 11:36, Drontus no
Me hadde "Großer Gott, wir loben dich" /"Store Gud, vi lover deg" i tillegg til ein norsk og ein tysk salme som vart omsette i programheftet.

"Velt alle dine veier"/"Befiehl du deine Wege" kan kanskje også brukast.

Lykke til med festen!!

@ Mestermann: Nokre av dei gamle salmane blir brukte annleis i Tyskland enn i Noreg. "Macht hoch die Tür" blir t.d. brukt i adventstida og evt. før påske. Og den norske påskesongen framfor alle, "Deg være ære" finst også på tysk ("Tochter Zion"), men her er det ein julesong... Eg har alltid litt kvikklunsj-og-appelsin-følelse i jula ;-)

20.05.11 12:37, Ilsedore de
Eller hva er med "Bryllupsdag på Troldhaugen" av Grieg. Den er litt mindre kjent men veldig passende som inngangsmusikk.(Brukte den i egen bryllup...)
Hilsen og har en fin dag!

21.05.11 04:50, Mestermann no
Jeg registrerer at Geisslers familie ad hymens lenker ikke bare én, men to ganger har bragt representanter for våre
folk sammen på en vanskelig reversibel måte. Det er å ta norgesinteressen alvorlig! :-)

22.05.11 07:12
"Befiehl du deine Wege" war früher übrigens "befiehl du deineR Wege". Der Unterschied ist etwa so wie bei "alle guten Dinge sind drei" (falsch) und "alleR guten Dinge sind drei" (richtig).

23.05.11 23:02
TUSEN takk for alle innspill, det var til stor hjelp!
Hipp hurra for alle Heinzelnisser! ;-)