22.05.11 17:49
Moin,
ich versuche eine Weisheit der Dakota-Indianer zu übersetzen, die im deutschen, wenn auch schon etwas abgelatscht,
in betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen erwähnt wird.
"Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab."
oder im englischen: "When you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount."
Wie wäre es mit:
Hvis du føler at du rir en død hest, stige av.
Hvis du legge merke til at du rir en død hest, stige av.
Når du oppdager at du rir en død hest, er den beste strategien for å stige av.
Dank im Vorraus

22.05.11 17:54
Om du oppdager at, du rir på en død hest, er det klokest å stige av.

22.05.11 17:55
Unnskyld, der snek det seg inn et komma for mye:
Om du oppdager at du rir på en død hest, er det klokest å stige av.

22.05.11 18:34
Danke,
ich hab noch etwas gefunden:

Ifølge et gammelt ordtak hos Dakotaindianerne heter det:
"Når du oppdager at du rir en død hest, så er den beste strategien å stige av og få en annen hest. "
1. Kjøpe en sterkere pisk.
2. Ansette nye ryttere.
3. Utnevne en komité for å studere den døde hesten.
4. Arrangerer besøk i andre land for å se hvordan andre kulturer rider døde hester.
5. Senker standarden slik at den døde hesten kan inkluderes.
6. Omklassifiserer den døde hesten til "levende, men svekket".
7. Ansette eksterne konsulenter til å ri den døde hesten.
8. Plassere flere døde hester i samme spann for å øke hastigheten.
9. Tilby ekstra finansiering og /eller utdannelse for å øke døde hesters prestasjoner.
10. Gjør en produktivitetsstudie for å se om lettere ryttere ville forbedre den døde hestens ytelse.
11. Erklærte at ettersom døde hester ikke trenger å bli matet, er de mindre kostbare, har lavere administrasjonsomkostninger og
bidrar derfor vesentlig mer til bunnlinjen i økonomien enn det noen andre hester.
12. Sette lavere resultatkrav for alle hester.
13. Forfremme den døde hesten til en administrativ stilling!

23.05.11 09:46
Das norwegische Sprichwort :
" Det er ingen vits i å bære havre til en død hest."
Es hat keinen Zweck , Hafer zum toten pferd tragen.
Oddy