27.05.11 09:20
Stichwörter: riktignok, til og med
Hallo!
Ich bin etwas usicher wie man das Wort "sogar" und "zwar" ( -til og med - und riktignok-)im norwegischen benutzt, und in welcher Reihenfolge?
Zum Beispiel:
Ich bin sogar in USA gewesen
Ich weiss zwar nicht was hier los ist,aber man muss nicht alles verstehen....usw

Kommer nicht auf super tolle Beispiele gerade, hoffe das jemand mehrere Saetze mit -til og med und -riktignok- schreibt , dass ich es endlich verstehen und richtig anwenden kann.
A.V

27.05.11 09:33
Jeg har reist mye rundt i verden, ja, sågar i USA.
Sågar kann mit " til og med /tilmed " ersetzt werden.

Jeg har riktignok vært i USA, men kan allikel ikke et ord engelsk.
Oddy

27.05.11 09:45
"Jeg har til og med vært i USA" og "Jeg har vært i USA til og med" kan begge brukes.

Betydningsmessig er disse uttrykkene like, men det er muligens en subtil nyanse mellom dem når det gjelder bruken. Jeg er tilbøyelig til å høre den siste versjonen som et litt mer bastant uttrykk som nesten kan ha et utropstegn til slutt - mer som et avsluttende kronargumentet i et innlegg i en diskusjon. Den første versjonen hører jeg i utgangspunktet for mitt indre øre som noe mer nøktern og kan lettere bli etterfulgt av ytterligere opplysninger/argumenter. Men det er nok først og fremst tonefall og trykk som formidler disse tingene, og det er ikke noe som forhindrer den første versjonen å bli brukt på samme måte som jeg antyder for den andre.

"Jeg vet riktignok ikke hva som skjer her, men man må ikke forstå alt ..." kan etter min mening også sies "Riktignok vet jeg ikke hva som skjer her, men ......" og her klarer ikke jeg å innbille meg noen nyanseforskjell, det sentrale er i begge tilfellene at det kommer et oppfølgingsledd (", men ..."). Hva man velger å sette først i setningen vil vel kanskje avhenge litt av hva som har vært fokusert umiddelbart foran av samtalepartneren.

Akel (N)

27.05.11 13:04
Til fortsettelse av det ovenstående:

Jeg tror at jeg ville plassere "Riktignok" først i setningen, hvis min ytring var et svar på en slags anklage om at jeg ikke visste (nok om) hva som skjer. Den første varianten ("Jeg vet riktignok ikke ...") er for meg mer nærliggende som del av en mer selvransakende ytring om egen grad av kunnskap/forståelse.

Men som sagt, her er det snakk om subtile nyanser som andre kanskje vil ha andre oppfatninger om - og hvor trykk og betoning nok er viktigere formidlere av innholdsnyanser.

Akel (N)