27.05.11 11:51
Hallo! Wie übersetze ich folgendes: "å oppføre seg utmyk" som barnearbeider".
" jeg ble utmyket av en annen person".

Danke im voraus, wenn einer mir helfen kann.

Petra

27.05.11 12:06
Det heter "ydmyk".

Akel (N)

27.05.11 16:19
Sich untertänig verhalten

27.05.11 17:24
Selv om ordboken opererer med "underdaning" som et av flere forklaringsord for "ydmyk" (de andre er "beskjeden, saktmodig"), er det noen nyanser i bruken her som ikke bør bli borte.

"Underdanig" refererer seg til et et slags maktforhold, som mellom herskap og tjenere. Hvis den ene parten er underdanig, så er ikke den andre det. Den underdanigeDerimot kan du stille to parter overfor hverandre som begge er "ydmyke", altså beskjedne og med respekt for den andre - begge to villige til å stille spørsmål ved sine egne verdier, standpunkter mv og med vilje til å lytte til den andre for eventuell egen korreksjon.

Akel (N)

27.05.11 17:31
Beklageligvis ble melding sendt før en setning var blitt ferdig. Den skulle vært:

Den underdanige tilkjennegir ved sin adferd at han underkaster seg den andres vilje.

Akel (N)