Direkt zum Seiteninhalt springen

Hallo,
wie übersetzt man "beglaubigen lassen"?
Ich muss meine Unterschrift auf einem Dokument beglaubigen lassen. Im Wörterbuch stehen mehrere Übersetzungen
dafür. Welche ist die richtige?
Danke
Ka

28.05.11 12:26, Kaxn de
Ich habe vergessen: von einem Notar beglaubigen lassen

28.05.11 14:42
29.05.11 02:36, Mestermann no
In diesem Zusammenhang eher bekreftes: Underskriften bekreftes av notarius publicus.

29.05.11 13:34
Både "bevitnelse" og "bekreftelse" kan brukes.

Domstolloven § 162 snakker om at notarius skal bevitne en underskrift.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-191...;

Derimot snakker f.eks. Tinglysingsloven § 17 om bekreftelse av underskrift.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-193...;
I disse tilfellet vil 2 personer benevnt som vitner underskrive dokumenter (i tillegg til underskriften til selve hovedpersonen), men man har likevel ikke benyttet formen "bevitnelse".

Jeg er imidlertid tilbøyelig til å mene at i moderne språkbruk er det bekreftelse som er mest vanlig.

Akel (N)