28.05.11 12:25, Kaxn
Stichwörter: beglaubigen, bevitne
Hallo,
wie übersetzt man "beglaubigen lassen"?
Ich muss meine Unterschrift auf einem Dokument beglaubigen lassen. Im Wörterbuch stehen mehrere Übersetzungen
dafür. Welche ist die richtige?
Danke
Ka

28.05.11 12:26, Kaxn de
Ich habe vergessen: von einem Notar beglaubigen lassen

28.05.11 14:42
29.05.11 02:36, Mestermann no
In diesem Zusammenhang eher bekreftes: Underskriften bekreftes av notarius publicus.

29.05.11 13:34
Både "bevitnelse" og "bekreftelse" kan brukes.

Domstolloven § 162 snakker om at notarius skal bevitne en underskrift.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-191...;

Derimot snakker f.eks. Tinglysingsloven § 17 om bekreftelse av underskrift.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-193...;
I disse tilfellet vil 2 personer benevnt som vitner underskrive dokumenter (i tillegg til underskriften til selve hovedpersonen), men man har likevel ikke benyttet formen "bevitnelse".

Jeg er imidlertid tilbøyelig til å mene at i moderne språkbruk er det bekreftelse som er mest vanlig.

Akel (N)