30.05.11 20:03
hei wo ist der unterschied zwischen jobb og arbeid .
Wenn ich ein dokument schreibe wo ich schreiben soll das ich zur arbeit fahre, benutzte ich arbeid oder jobb?

danke im voraus

30.05.11 21:54
Sie sind fast Synonyme, aber in der Bedeutung "taglich zur und vom Arbeit fahren", und eigentlich alles, was unter Anstellungen fällt, ist "jobb" besser (und "arbeid" ein Bisschen pompös).

30.05.11 23:19
Jeg vet ikke om alle i Arbeiderpartiet er enige i at "arbeid" er litt pompøst... neppe så mange andre heller. Jeg tror ikke noen av "gutta på gølvet" vil lee på et øyelokk om noen av kollegaene sier "jeg blir så trett/trøtt når jeg kjører hjem fra arbeid(et)".

I utgangspunket mener jeg en kan holde fast på at de i dagligtalen brukes svært ofte nokså syonyme, men hvis vi skal gjøre noen forskjell, vil jeg heller gå den andre veien og si at "jobb" kan være litt mer uformelt. ;-) Man finner bare noen få forekomster der ordet "jobb" er brukt i lover og forskrifter.

Akel (N)

31.05.11 08:12
Ved enkeltstående oppgaver, blir gjerne jobb benyttet.
" Jobben er fort gjort ". " Tar du på deg jobben ? "
På engelsk tilsvarende.
Eksempel fra trykkeribransjen: Job printing, på norsk aksidens (enkeltstående/tilfeldige
trykkerioppdrag ).Daglig trykking av egen avis for eksempel betegnes ikke som
aksidens.
Oddy