06.06.11 11:13
hei - kan dere hjelpe meg litt igjen. Har problemer med innmark og utmark (i Friluftsloven)
Innmark= bewirtschaftete (Natur)Gebiete wie Äcker,Höfe,Wohngebiete etc ????
Utmark =unbewirtschafte (Natur)Gebiete wie Seen und Gewässer, Wälder, Berge, Strände?????

Finnes det et enkelt ord å oversette med?

Takker på forhånd
Ellen

07.06.11 12:16, Ilsedore de
Hei, kunne tenke meg Kulturlandschaft for "innmark"
Men det er verre med "utmark" - kanskje fordi det finns nesten ikke utmark i Tyskland...
Ellers kan det være Naturlandschaft
Hilsen Ilse

07.06.11 13:57
Takk for det Ilse!

07.06.11 18:06
Ilse, omfatter Kulturlandschaft også industritomter?
(For det gjør "innmark" i frilutfsloven.)

Men hvis Ellen driver med en generell oversettelse av friluftsloven, er det kanskje ikke så farlig, fordi loven inneholder en nærmere definisjon av disse to uttrykkene i § 1a:

"Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogsplantefelt samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes like med innmark."

Akel (N)

07.06.11 22:55, Geissler de
Kulturlandschaft passer ikke særlig godt, synes jeg, for det begrepet, slik jeg forstår
det, har en mer omfattende betydning enn "innmark".
Det som utgjør en "Kulturlandschaft", er at den er påvirket eller preget av mennesket. Dette
omfatter f. eks. i Tyskland også størstedelen av skogsarealet, som hadde sett annerledes ut
om ikke mennesket hadde drevet med skogbruk overalt i landet i mange århundre.

Mitt forslag: innmark -- landwirtschaftliche und gewerbliche Nutzflächen.

08.06.11 00:11
Hager og dess like ("hustomt") vil vel falle utenfor den definisjonen. Kanskje er "Gewerbliche Nutzflächen" litt for vidt også.

Akel (N)

08.06.11 00:44, Geissler de
Riktig, hager og hus glemte jeg.