02.07.11 22:25
Stichwörter: Klamotten, Kleider, Kleidung, Sachen
Igjen har jeg vært i Berlin - og undrer meg alltid over ordet "Klamotten". På skolen lærte
vi at "klær" het "Kleider" på tysk. Kan noen forklare meg hvorfor berliner-jentene alltid
snakker om "Klamotten" og ikke om "Kleider"? Er det dialekt, eller er betydningene ikke
synonyme (som jeg kanskje tror)?
Vennlig hilsen fra Bjørn

02.07.11 22:55, Mestermann no
Betydningene er synonyme. Klamotten er et slangord som med årene er blitt så vanlig at det nesten er blitt det
vanligste ordet for plagg. Det betyr egentlig "filler". Det kan også betegne andre former for gammelt skrap, pikkpakk.

02.07.11 23:01
Takk for opplysende svar: Så når jeg selv spør etter en god butikk for herreklæt
("Kleider"), da dummer jeg meg ut - på tysk. For nå skal man kanskje si "Klamotten" om alle
typer klær, eler er det noe jeg ikke skjønner her?

02.07.11 23:03
klæt=klær. eler=eller. Unnskyld!

03.07.11 01:17, Mestermann no
Nei, det er helst i omgangsspråklig tale at man bruker Klamotten. I mer dannet tale sier man Kleider eller Bekleidung.
Når du spør etter en forretning for herreklær, bør du bruke "Herrenbekleidungsgeschäft" eller "Geschäft für
Herrenbekleidung."

03.07.11 09:52
Hei Bjørn, (altså jeg ville ikke sagt at "Klamotten" er et særlig "slang"ord, men jeg hvis spør for herreklær ville jeg kanskje også sagt Herrenbekleidung. (Jeg er en jente, 24, bor og vokste opp i Berlin.)
F.eks. Ich brauch mal wieder neue Klamotten (helt vanlig, ikke i det hele tatt betydning av "filler".)
Men: f.eks. Für die Hochzeit brauch ich noch Sachen; etwas zum anziehen; (oder konkret:)ein Kleid, einen Anzug. Dvs. "Klamotten" betegner hverdagsklær. Dagligtale, kanskje oftere sagt av ungdommen, men ikke "slang".
Og noe du virkelig "dummer deg ut med" er hvis du snakker om "Kleider" for klær, det er et gammeldags ord og idag betegner dette bare "kjoler". "Kleider" for "klær" høres typisk utenlandsk ut. Det riktige ordet for "klær" er Kleidung, Bekleidung. Eller for den saks skyld (i hverdagen): Sachen, Klamotten. :-) m.

03.07.11 12:12
"Klamotten" er ikke begrenset til Berlin. Bare så det er sagt. Ellers er jeg helt enig med Mestermann.

04.07.11 00:25
Igjen tusen takk for svar, særlig når det kommer fra en innfødt berliner: Ikke desto mindre
stusser jeg over muligheten til å benytte ordet «Sachen»: Det må vel kunne bety alle mulige
«saker» mellom himmel og jord - og ikke begrense seg bare til «Klamotten» eller «Kleidung»?

04.07.11 00:35, Mestermann no
Ja, som jeg nevnte over, så kan det også bety "pikk og pakk", dss. "sakene dine", "greiene dine". Det kan bestå av plagg,
men også andre personlige effekter og andre, uspesifiserte gjenstander.

"Ich muss nur meine Klamotten holen, dann fahren wir." = "Jeg må bare hente sakene mine, så drar vi."
"Er hat noch nicht seine Klamotten gepackt" kan følgelig rett og slett bety: "han har ikke pakket ennå".

04.07.11 01:15
"Klamotten" brukes i hel Tyskland, det har ikke noe særlig med Berlin å gjøre.

Ordet "Sachen" kan benyttes som "Klamotten" men også for mange andre ting. Det er ingen begrenset til klær og jeg ville ikke si det hvis sammenhengen er ikke entydig.

04.07.11 09:22
Und zusätzlich:
Das Synonym für Klamotte is Habseligkeit.
Habseligkeit wurde vom Deutschen Sprachrat zum schönsten
Wort der deutschen Sprache gekoren.
Oddy

04.07.11 13:35
Habseligkeit wird erstens fast nur im Plural gebraucht, und ist zweitens nach meinem Empfinden nicht synonym mit Klamotte(n) zu verwenden. Habseligkeiten ist das, was man besitzt, und zwar dann, wenn es nicht viel ist. ("Seine paar Habseligkeiten passten in einen kleinen Koffer.")
Niemals könnte man sich statt neuen Klamotten neue Habseligkeiten kaufen, das ist falsch.

Übrigens: In der Bedeutung "Kleidung" geht auch Klamotten nur im Plural, höchstens ironisch im Singular. Im Singular kenne ich es nur für einen öden Klassiker, z. B. im Theater.

04.07.11 16:35
Bitte, schlag mal im Duden nach.
Oddy

04.07.11 17:26
"Habseligkeit, die; -, -en <meist Pl.>: [dürftiger, kümmerlicher] Besitz, der aus meist wenigen (wertlosen) Dingen besteht: auf der Flucht konnten sie nur ein paar -en mitnehmen."

In meinen 30 Jahren Leben in Deutschland ist mir "Habseligkeiten" kaum jemals im Singular und niemals als Synonym für "Klamotten" untergekommen.

Weiterhin: "Klamotte, die; -, -n. 1. (salopp) a) <Pl.> Kleidung: alte, schäbige -n; sie kauft sich immer die teuersten -n; [...]; b) <meist Pl.> alter, wertloser Gegenstand: pack deine -n (Sachen) und dann raus! 2. (ugs. abwertend) älteres, kaum noch bekanntes unterhaltsames Theaterstück; derber Schwank mit groben Späßen u. ohne besonderes geistiges Niveau: eine K. bringen.

Hast du einen anderen Duden als ich?

04.07.11 22:16, Jørg li
„Klamotten“ fra Kiel til Klagenfurt! Dessuten: Ordet „Klamotten“ hører også ut litt morsomt.

05.07.11 02:43, Mestermann no
For å øke forvirringen ytterligere, så kan jeg tilføye at man i litt eldre norsk finner uttrykket "habengut" som synonym
for "pikk og pakk", "saker og ting", men også opprinnelig som betegnelse på ens eiendom, både fast og løsøre. Men
det uttrykket er nok gått ut av gjengs bruk.

Når det gjelder Klamotten, så er opprinnelsen til ordet uklar, men det synes å komme fra et såkalt "skjulespråk",
altså et internt gruppespråk der begrepene skulle holdes hemmelige for utenforstående, en såkalt kryptolekt. I
Skandinavia har vi "månsing", "taterspråk", "kaudervelsk" og "rotvelsk" som eksempler på dette, i tyskspråklige
områder kalles "skjulespråk" for "Gaunersprache", f.eks. "Rotwelsch", som fantes i mange varianter.

Sigøynere og tatere og andre reisende brukte slike språk, og også reisende håndverkere, farende geseller og andre
håndverkergrupper. Opprinnelig synes "Klamotte" å ha betegnet en istykkerslått teglstein eller annen byggestein, og
dette kan tyde på at ordet har en slik håndverkerspråklig bakgrunn. I Berlin etter krigen ble enkelte av ruinhaugene
betegnet som "Mont Klamott", noe som tyder på at den opprinnelige betydningen av ordet på den tiden fremdeles var
kjent for mange.

Med tiden fikk ordet utvidet betydning, og gikk over til også å bety andre gamle eller ødelagte gjenstander, herunder
også klær og plagg. I denne betydningen forekommer det utelukkende i flertall, som "Klamotten".

"Eine Klamotte" i entall har imidlertid også betydningen en primitiv, enkel spøk, og brukes eller ble brukt i
teaterspråk som betegnelse på en enkel sketsj eller en gag.

Dette er sikkert alt for mye informasjon til at spørreren blir mye klokere på hva han skal bruke ordet "Klamotten" til,
men som hovedsak: Det er omgangsspråklig for (ens egne) klær og plagg, idet man gjør dem ringere ved å bruke
ordet - sml. "fillene mine". Men det er ikke synonymt i den forstand at det kan brukes når man spør etter en
klesbutikk eller omtaler klær som sådan, profesjonelt eller høflig.

Det kan ellers også betegne smått og stort av personlige effekter.

05.07.11 08:53
Mestermann:
Din siste setning gjelder både for Klamotten og Habseligkeiten.
Ich raffte meine Klamotten /Habseligkeiten zusammen und fuhr .....
Jørg : Ich stimme zu.Im oberdeutschen Sprachraum wird Habseligkeiten
verwendet, nicht Klamotten.
Oddy

09.07.11 12:46
Hei dere,
her forklaring fra Duden Fremdwörterbuch:

Kla|mot|te die; -, -n <Rotwelsch>:

1. (landsch.) größerer Stein.

2. (salopp)
a) wertloser Gegenstand, minderwertiges Stück;
b) (meist Plural) [altes] Kleidungsstück.

3. (Jargon)
a) längst vergessenes u. wieder an die Öffentlichkeit gebrachtes Theaterstück, Lied, Buch o. Ä.;
b) anspruchsloses Theaterstück
Duden - Das Fremdwörterbuch, 10. Aufl. Mannheim 2010
God lördag fra Claus i Kristiansand