04.07.11 00:48
Stichwörter: Broiler - Hähnchen
Ved siste tur til Berlin bodde jeg både i Pankow og Friedrichshain (altså i øst): Jeg husker
en avisartikkel fra noen år tilbake som omhandlet bruken av ordet «Broiler» som typisk for
DDR. I dag synes dette ordet nesten borte fra Schnell-Imbissene i Øst-Berlin. Skyldes det en
bevisst «vestifisering» av språket, eller at tyrkerne fra Vest nå også har inntatt Øst med
sine tilegnede, vestlige språkbegrep?

04.07.11 02:52, Mestermann no
Jeg kan ikke svare på spørsmålet om bruken av "Broiler" i tysk, men bare legge til at det samme ordet i det samme
tidsrommet er gått nesten ut av bruk også på norsk, som du sikkert er klar over. Ordet "broiler" var svært utbredt på
norsk på 70- og 80-tallet, som betegnelse på en stor, grillet kylling.

I dag vekker ordet mest negative assosiasjoner til industrimat og hurtigoppdrett av kylling ved hjelp av kraftfor. I
handelen betegnes en broiler nå for det meste som "grillkylling" eller "grillet kylling". Til dette kommer den figurative
bruken av ordet, som i "politisk broiler", som jo betegner en (ung) politiker med lite eller ingen erfaring med det
virkelige liv, gjerne fremdyrket som politisk begavelse av sitt eget partimiljø. Jeg tror det ville være vanskelig å selge
en kylling i Norge i dag under betegnelsen "broiler".

Om noen av de samme årsakene ligger til grunn for at begrepet "Broiler" er forsvunnet fra vokabularet til Schnell-
Imbissene i Øst-B., vet jeg ikke, men det kunne være interessant å høre hva våre tyske venner har å si.

04.07.11 16:51
Hei kl.11.00:48,
Dessverre kan jeg ikke svare på spørsmålet men husker fra DDR besøk god betegnelsen "Broiler" for "Hähnchen". I denne sammenheng et lite tips. Det finnes en veldig morsom bok som heter: "Spur der Broiler" av Reihard Ulbricht som er kommet ut 1999 hos RORORO ISBN 3 499 60780 8. Kan anbefales om du liker å le.
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

04.07.11 17:17
Dette er et tema som er egnet til å diskutere i lenge. Tyrkerne er i hvert fall uskyldige i denne sammenheng, de driver ikke med grillet kylling.
Om å si det med kort ord: Broiler er et typisk østtysk ord som var ikke i bruk i Vesttyskland. Østtyskland har tapt systemenes kamp (kommunismus mot kapitalismus) og taperen overtar seiersherrens språk. Dvs. Broiler eksisterer fremdeles, men heter nå Brathähnchen. Og ordet Broiler er bare ett eksempel av fenomenet.