09.10.05 18:36, Gerd
Hei Claus, Isa og Wowi,
jeg gjetter: kan „kamp(s)far” ikke også „Des Kampfes Vater” heter og dermed viser på Tor eller Wodin?
Med vennlige hilsener
Gerd

10.10.05 12:20
Tor og Odin