15.07.11 23:17
Hallo,
prøver å finne ut av en tysk bruksanvisning og har problemer med ordet Zuleitung. Hva betyr det og hvordan kan det oversettes til norsk?

16.07.11 00:58, Mestermann no
Tilledning, tilførsel. I vvs: turledning.