17.07.11 10:53
Stichwörter: jungeltelegraf, Mundpropaganda
Hei, wie könnte man denn "Mundpropaganda" auf Norwegisch sagen? Also die Verbreitung von Informationen von "mund zu Mund"? Danke schön :)

17.07.11 14:28
Tja, "det talte ord" ville vel være mitt fremste forslag. Alternativt "informasjon som går fra munn til munn", "det som sies mann og mann i mellom", "spredning gjennom daglig tale" mv.

Akel (N)

17.07.11 14:40
Sorry, skulle vært "dagligtale".

Akel (N)

17.07.11 14:59, Geissler de
Jungeltelegrafen

17.07.11 18:04
Tja, jeg oppfatter OP som å spørre etter muntlig informasjonsspredning. I disse dager kan det vel anføres at Jungeltelegrafen er vel så mye elektronisk som muntlig, - men det gjelder kanskje også "Mundpropaganda" når det kommer til stykket(?).

Akel (N)