22.07.11 21:58
Hallo,

wie heißt auf Norwegisch der Begriff "Bergungsbehälter" aus folgendem Satz:

Undichte Flaschen unter Einsatz eines Bergungsbehälters in Sicherheit bringen.

23.07.11 08:34
Jeg er ikke sikker på om jeg helt skjønner setningen du skal ha oversatt, (bl.a. sammenhengen mellom "undichte Flaschen" og resten av den tyske setningen din). "Bergungsbehälter" vil vel ellers ofte kunne oversettes med "redningskapsel". Kann du eventuelt gi noen nærmere angivelse av hva slags objekt du refererer til?

Akel (N)

23.07.11 08:36
Sorry: "kan", ikke "kann".

Akel (N)

23.07.11 22:12
Jeg ville kalt det " sikkerhetsboks ".

Lemmi

24.07.11 05:22
Hvis det er snakk om å plassere utette flasker med et farlig innhold inni noe omsluttende for trygg transport videre, så ville jeg i utgangspunktet kalle det for en "sikkerhetsbeholder". Litt avhengig av hvordan fasongen og øvrig utforming er, kunne "sikkerhetsboks", som foreslått av Lemmi, være et godt alternativ.

Akel (N)