Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei!
Kan jeg si på norsk "Jeg føler meg til deg ankommet endelig (Ich fühle mich bei dir endlich angekommen.)"
Tusen hjertelig for hjelpen.
Suse

23.07.11 08:23
Nei, det lyder ikke særlig bra - hverken ordrekkefølgen eller bruken av "ankomme". "Ankomme" referer seg på norsk bare til fysisk å komme/møte frem til et bestemmelsessted.

Slik jeg forstår din tyske setning, foreslår jeg at du heller si noe slikt som:

"Jeg føler at jeg omsider [alt. endelig] har nådd frem til deg."

Akel (N)

23.07.11 08:33
Vielen Dank, Akel.
Suse

26.07.11 15:55
La meg tilføye: Man kan også si "Jeg føler endelig at jeg har nådd frem/fram til deg", begge setningene har samme betydning, men denne legger mer vekt på "endelig", mens setningen til Akel legger mer vekt på "føler".

Gaute

26.07.11 17:12
Tja, hvis vi skal fremheve "endelig", så kommer det jo minst like tydelig frem ved å si "Endelig føler jeg at ....", men jeg vil nok si at trykket ligger primært på "endelig" i min første setning også, men kanskje enda litt mer i disse siste variantene.

Akel (N)