22.07.11 22:43
Hei!
Kan jeg si på norsk "Jeg føler meg til deg ankommet endelig (Ich fühle mich bei dir endlich angekommen.)"
Tusen hjertelig for hjelpen.
Suse

23.07.11 08:23
Nei, det lyder ikke særlig bra - hverken ordrekkefølgen eller bruken av "ankomme". "Ankomme" referer seg på norsk bare til fysisk å komme/møte frem til et bestemmelsessted.

Slik jeg forstår din tyske setning, foreslår jeg at du heller si noe slikt som:

"Jeg føler at jeg omsider [alt. endelig] har nådd frem til deg."

Akel (N)

23.07.11 08:33
Vielen Dank, Akel.
Suse

26.07.11 15:55
La meg tilføye: Man kan også si "Jeg føler endelig at jeg har nådd frem/fram til deg", begge setningene har samme betydning, men denne legger mer vekt på "endelig", mens setningen til Akel legger mer vekt på "føler".

Gaute

26.07.11 17:12
Tja, hvis vi skal fremheve "endelig", så kommer det jo minst like tydelig frem ved å si "Endelig føler jeg at ....", men jeg vil nok si at trykket ligger primært på "endelig" i min første setning også, men kanskje enda litt mer i disse siste variantene.

Akel (N)