25.07.11 14:36
Stichwörter: klargjøre, klarstellen
Hei, was heißt denn "klarstellen" auf Norwegisch? Z.B. Lass uns ein paar Dinge klarstellen... oder: Um das mal klarzustellen... Danke euch :)

25.07.11 16:40
"Klargjøre". Eks. "Før vi går i gang er det noen ting vi må klargjøre."
Men det kan også sies som f.eks. "Før vi går i gang er det noen ting vi må få gjort helt klart", eller "Før vi går i gang er det noen ting vi må få helt klart for oss".

Akel (N)

25.07.11 21:24
Danke Akel. (An "gjøre klar" habe ich schon gedacht, aber das ist ja etwas anderes :-))

25.07.11 21:44
Både "klargjøre" og "gjøre klart" kan ha både en praktisk side vedrørende forberedelse til noe som skal skje, og til en mer abstrakt side vedrørende oppklaring på mer tankemessig plan.

"Gjøre klar" vil derimot bare dreie seg om praktisk forberedelse.

Akel (N)

25.07.11 22:21
Ah, ok. Dann danke nochmal.