27.07.11 01:57
Stichwörter: neue Akzente setzen
Hva er "neue Akzente setzen" på norsk? Takk!!!

27.07.11 10:46, habo de
Ich glaube diese Redewendung gibts auch im Norwegischen: "sette ny aksenter på..."
norwegische Muttersprachler, wo seid ihr...?

27.07.11 17:00
Also, "sette nye aksenter" bringt nur 4 Treffer bei google. (Bin auch kein Muttersprachler)

27.07.11 22:43
"sette ny aksenter på..." har jeg aldri hørt.
Hva skal uttrykket "neue Akzente setzen" betegne?

Akel (N)

28.07.11 10:12, habo de
Jeg prøver å beskrive:

å framheve uvante/ukjente ting eller ting som ble ikke tatt alvorlig før.
Dette skjer i en større kjent og ofte gjentatt sammenhang/mønster (f.e. teaterstykk, musikstykk, historiefortelling, arbeidsprosess, referat, motedesign)

28.07.11 12:17
Nei, jeg kan ikke uten videre se at vi har noe tilsvarende uttrykk på norsk.

Det nærmeste vi kommer er vel kanskje "å løfte frem [noe]", "finne/velge nye perspektiver", "se [noe] fra en ny innfallsvinkel" o.l.

Akel (N)

31.07.11 01:02
Etter litt mer fundering kommer jeg til å tenke på uttrykket "å snu litt på flisa".
Dette uttrykket betyr generelt å gjøre ting på en noe annen måte.

I den grad man bedriver en litt mer definert vurdering/analyse, så kan det vel kanskje brukes litt på samme måte som "neue Akzente setzen" (?) dersom man vil gjøre en vri i premisser, vektlegging osv.

Akel (N)

03.08.11 15:24
Og etter atter litt mer tenking så slår det meg at det som kanskje mest direkte uttrykker det samme som "neue Akzente setzen" vil være å si noe slikt som "å vektlegge sakens momenter noe annerledes", "å foreta/gjøre en ny/revidert vektlegging av (momentene i saken)" e.l.

Akel (N)