28.07.11 17:22
Stichwörter: bedyre, forsikre, forsikring, garantere, jemandem etwas versichern, love, versichern
Hallo, gibt es im Norwegischen noch ein anderes Wort für "(jmdm. etw.) versichern" als "garantere"? Zumindest im Deutschen macht es ja einen Unterschied ob ich sage: "er versicherte mir, dass..." oder "er garantierte mir, dass..." (Versichern geht ja eher in die Richtung "beteuern") Danke euch.

28.07.11 19:01
Forsikre, garantere, bedyre, tilsikre og love betyr i dagligtalen i praksis det samme.

Det eneste ordet med noen særskilt betydning juridisk er "garantere" når dette benyttes i en kjøpsrettslig sammenheng. Da innebærer det at kjøperen tilstås noen flere rettigheter enn det han ellers ville hatt ved en mangel - i særdeleshet at han ikke har bevisbyrden for at en oppstått feil også skulle regnes som en mangel ved kjøpet, og dermed gi rett til oppretting, prisavslag mv.

Når man forøvrig som vitne i retten skal avgi et formelt sannhetsløfte før man avgir sin forklaring, er formuleringen at man "forsikrer at man vil forklare den rene og fule sannhet og ikke legge skjul på noe".

Akel (N)

30.07.11 04:08
"fulle", selvfølgelig. (ikke "fule") .... ;-(

Akel (N)