30.07.11 12:20
Stichwörter: stehen zu, zu jemandem stehen
Hei,
wie würdet ihr "zu jemanden stehen" übersetzen? "Å holde til noen" ?
Danke für eure Antworten.

30.07.11 16:23
Vielleicht auch "stå bak noen", auch wenn das ein wenig was anderes ist. M.(de)

30.07.11 18:36
Danke fuer die Antwort. Aber ich meinte es mehr im Sinne von, sich zu jemanden/etwas bekennen.
"stå bak noen" hørt sich mehr nach: jemanden unterstuetzen an.

30.07.11 20:22
Dette fremstår for meg litt kontekstavhengig, men jeg er uansett ikke helt sikker på nyansene i de tyske begrepene her.

Slik jeg forstår det, kan det være bl.a. "å vedkjenne seg noe(n)", "å bekjenne seg til noe", "å holde seg til noe", "støtte seg til noe", "å lene seg mot/til noe", "å bygge/basere seg på noe" mv.

Kan du gi noe mer kontekst?

Akel (N)

31.07.11 18:29
Hei Akel
Takk for svaret. Det er ganske mange begrep på norsk.
Zu jemanden stehen: For eksempel hvis jeg er sammen med noen (i et forhold)og andre liker ikke han /hun og er mot dette forholdet. Så sier jeg: Aber ich stehe zu ihm/ihr.

Eller hvis man har gjort noe, som andre synes at det ikke var riktig men jeg synes det var riktig. Så kan jeg også si: Ich stehe zu dem, was ich getan habe.

For meg høres det ut som om "å bekjenne seg til noen" er den beste oversettelsen.

31.07.11 20:46
I det siste tilfellet er det greit. Da sier vi "Jeg står ved det jeg har gjort" eller "Jeg står for det jeg har gjort".

For meg ligger det en liten nyanse i preposisjonsforskjellen, "For" betyr at jeg tar ansvar for mine handlinger. Det gjør det vel også når "ved" brukes, men jeg tolker da også inn at jeg heller ikke har tenkt å gjøre noen forandring, selv om alle er uenige. Jeg er imidlertid ikke helt sikker på om andre også legger inn denne nyansen.

I det første tilfellet ("Stand by your man") vil jeg fortrinnsvis snakke om "å stå (el. stille seg) ved [noens] side", alternativt; "jeg blir ved [noens] side" eller (litt mindre stivt) "jeg blir hos [noen]".

Akel (N)

03.08.11 00:10
Kan vel også peke på uttrykket "å stå last og brast med [noen]", som et uttrykk for at man solidariserer seg fullt ut med vedkommende.

Akel (N)